สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์บทบาทของกีฬาในการปิดช่องว่างสำหรับคนชาติแรกของออสเตรเลีย

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์บทบาทของกีฬาในการปิดช่องว่างสำหรับคนชาติแรกของออสเตรเลีย

แม้จะมีอุปสรรคสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์อย่างต่อเนื่อง แต่กีฬาก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในออสเตรเลียเสมอมา และยังคงปรับปรุงสุขภาพและผลลัพธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียยังคงเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาส

และอยู่ชายขอบมากที่สุดในออสเตรเลีย ในบรรดาตัวชี้วัดมาตรฐานความยากจนและความเสียเปรียบ ชนพื้นเมืองกลายเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองพวกเขาพบ : อัตราการตายและการเจ็บป่วยที่สูงขึ้น อายุขัยที่ต่ำกว่า ผลการศึกษาที่ไม่ดี สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ และโอกาสการจ้างงานที่ย่ำแย่’การสอบสวนการเสียชีวิตของชาวอะบอริจินใน ปี 1991 ‘ แนะนำให้พัฒนาโปรแกรมกีฬาเพื่อเป้าหมายทางสังคม สุขภาพ และการต่อต้านอาชญากรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเพิ่มระดับการระดมทุนของรัฐบาลและองค์กรกีฬาได้มุ่งเป้าไปที่โปรแกรมกีฬาที่มุ่งแก้ไขความเสียเปรียบของชนพื้นเมืองโดยพยายาม’ปิดช่องว่าง ‘

ความจริงก็คือ กีฬาเป็นทั้งพรและคำสาปสำหรับชนชาติแรกของออสเตรเลียตั้งแต่การล่าอาณานิคม เช่นเดียวกับสังคมออสเตรเลียในวงกว้าง มันเป็นดาบสองคมแห่งโอกาสและการกีดกันอุปสรรคสำคัญสำหรับชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในกีฬาได้แก่ : ความแตกต่างและความหลากหลายของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความพิเศษของโครงสร้างปัจจุบันของกีฬาบางประเภท ขาดทรัพยากรทางการเงิน ขาดแบบอย่างในการทำงานและเล่นเกม ขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเกมและต้องการความเคารพ ในชุมชนชาวอะบอริจินที่ห่างไกลส่วนใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬายังคงประกอบด้วยคอกข้างสนามที่มีฝุ่นซึ่งไม่มีเครื่องหมายสำหรับฝึกซ้อมฟุตบอลหรือคริกเก็ต

โอกาสในการเล่นกีฬาและการพัฒนา

แม้ว่ากีฬาจะมีบทบาทในการสร้างและรักษาการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติในหลายกรณีสำหรับชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย แต่กีฬาก็กลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการมีส่วนร่วมกับพวกเขาและให้ผลลัพธ์ที่ดี ความเพลิดเพลินหรือความสนุกสนานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันหรือเฉยเมยในกิจกรรมกีฬานั้นมีทั้งประโยชน์ที่แท้จริงและเป็นตะขอที่ทรงพลังสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทางสังคมหรือส่วนบุคคลอื่นๆ

รายงาน’การสนับสนุนชุมชนที่มีสุขภาพดีผ่านโปรแกรมกีฬาและนันทนาการ’ แสดง ให้เห็นว่ามีประโยชน์มากมายสำหรับชุมชนชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสจากการมีส่วนร่วมในโปรแกรมกีฬาและสันทนาการ ประเด็นสำคัญ ได้แก่การปรับปรุงการรักษาโรงเรียน ทัศนคติต่อการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและความรู้ความเข้าใจ สุขภาพร่างกายและจิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดี การรวมและความสามัคคีทางสังคมที่เพิ่มขึ้น เพิ่มการตรวจสอบและการเชื่อมต่อกับวัฒนธรรม และหลักฐานการลดอาชญากรรมบางส่วนอัตราการตายและการเจ็บป่วยที่สูงขึ้น อายุขัยที่ต่ำกว่า ผลการศึกษาที่ไม่ดี สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ และโอกาสการจ้างงานที่ย่ำแย่’การสอบสวนการเสียชีวิตของชาวอะบอริจินใน ปี 1991 ‘ แนะนำให้พัฒนาโปรแกรมกีฬาเพื่อเป้าหมายทางสังคม สุขภาพ และการต่อต้านอาชญากรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเพิ่มระดับการระดมทุนของรัฐบาลและองค์กรกีฬาได้มุ่งเป้าไปที่โปรแกรมสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์